Disclaimer

Deze website en de daarin opgenomen gegevens en informatie zijn eigendom van Advocatenkantoor Flantua. Advocatenkantoor Flantua behoudt alle rechten op alle informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s) die aangeboden wordt op deze website. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Advocatenkantoor Flantua garandeert echter niet dat deze website te allen tijde foutloos of ononderbroken functioneert. Ook garandeert Advocatenkantoor Flantua niet dat de gepubliceerde informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Advocatenkantoor Flantua aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Er kan geen enkel recht worden ontleend aan de gegevens en/of informatie gepubliceerd op deze website. Advocatenkantoor Flantua kan wijzigingen en aanvullingen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging of toestemming aanbrengen. Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Flantua. De informatie op deze website mag wel gedownload en/of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik.

Contact

 

T 0320 214001
F 0320 223439

sasja@advocatenkantoorflantua.nl

Vijfherenlanden 110
8245 BC Lelystad

Informatie

 

Algemene voorwaarden
Privacystatement
Disclaimer

KvK 32137814
NL62RABO0149532490

Advocatenkantoor Flantua maakt geen gebruik van een Derdenrekening en heeft dus ook geen Stichting Beheer Derdengelden

© 2019 Advocatenkantoor Flantua | Manetti IT