Overlegscheiding

Collaborative divorce (overlegscheiding) is een andere vorm van geschiloplossing. Deze wijze van geschiloplossing heeft dezelfde voordelen als mediation en verzekert bovendien dat er tussen de partners evenwicht blijft bestaan in kennis, kunde, emoties en macht. Omringd door een team van professionals werken de scheidende partners samen aan een regeling voor de gevolgen van de scheiding. Iedere partner wordt bijgestaan door een eigen advocaat. De gesprekken vinden onder begeleiding van een coach plaats. Zo nodig wordt er een accountant of een (kinder-)psycholoog ingeschakeld. Het doel van het team is een regeling te treffen waarin alle belangen van de partners, (eventueel) de kinderen en een onderneming worden gewaarborgd zonder dat de rechter er aan te pas komt. In een omgeving met wederzijds respect en open communicatie wordt de basis voor een nieuwe toekomst gelegd. Meer informatie kunt u vinden op www.collaborativedivorce.nl.