Mediation

Het sluiten van een huwelijk wordt meestal goed voorbereid, immers een goede voorbereiding is het halve werk. En dat geldt ook voor een echtscheiding of een ander geschil op het gebied van personen- en familierecht. U zult namelijk niet meer samen als geliefden door het leven gaan, maar als er nog kinderen, dierbaren, zaken en/of goederen zijn die u verbonden houdt, dan hebben alle partijen er belang bij als het geschil opgelost wordt zonder dat een rechter daar inhoudelijk aan te pas komt.

Mediation is een manier van geschiloplossing, waarbij partijen met behulp van een mediator probeert het probleem op te lossen, dan wel afspraken te maken. De mediator helpt u daarbij. Deze brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Ook zal deze partijen helpen bij het vinden van een oplossing voor het geschil. De wederzijdse belangen en doelstellingen staan centraal in de mediation. Aan de hand hiervan wordt naar een oplossing toegewerkt die beide partijen tevreden stelt. Alleen dan wordt deze oplossing vastgelegd in een overeenkomst. De over en weer bestaande rechten en plichten worden natuurlijk niet uit het oog verloren.

Aangezien de oplossingen door u (partijen) worden bedacht, kunnen deze veel creatiever zijn dan de oplossingen waaraan de rechter gebonden is. Hierdoor ontstaat eerder een situatie waarin beide partijen tevreden zijn met de bereikte overeenkomst.

De relatie komt bij mediation minder onder druk te staan doordat een procedure bij de rechtbank wordt vermeden en de oplossingen op maat gemaakt zijn. Verder is het geschil meestal sneller opgelost, daarmee goedkoper en bespaart het u negatieve energie.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheid van mediation, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen.