Kinderen

Kinderen, ongeacht hun leeftijd, zijn kwetsbaar! Ze hebben twee ouders aan wie zij loyaal zijn en die zij het liefst bij elkaar houden. Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op, maar voor de meeste kinderen geldt dit wel. Het zijn vaak de emoties van anderen die, wellicht stiekem, willen dat het anders is, maar dat is het meestal niet.

Of u nu getrouwd of samenwonend bent of een lat-relatie heeft, een einde in de liefdesrelatie heeft altijd gevolgen voor de kinderen. Het is wenselijk dat deze gevolgen zo goed als mogelijk beperkt worden. Als u gezamenlijk belast bent met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan is het verplicht om bij het beëindigen van de relatie/samenwoning een zogenoemd ouderschapsplan op te stellen. Het doel van dit plan is dat u samen als ouders spreekt over de diverse onderwerpen en zo mogelijk ook afspraken maakt over de diverse onderwerpen. Let wel, het betreft een plan dat u dient te zien als uitgangspunt en/of naslagwerk, wat aan veranderingen onderhevig kan zijn. Zo kan er een nieuw tijdperk aanbreken, het gaan naar middelbaar onderwijs, waardoor er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. In het ouderschapsplan dient in ieder geval te staan de afspraak die gemaakt is betreffende de verdeling van de zorg- en opvoedtaken (waaronder de zorgregeling), de verdeling van de kosten van de kinderen en de wijze waarop u elkaar informeert en consulteert betreffende uw kinderen. Maar ook andere afspraken over de kinderen kunnen hier in beginsel in worden opgenomen.

Niet alleen u heeft te maken met emoties, maar ook uw kinderen. Het is voor hen niet altijd even gemakkelijk om die met u te bespreken. Soms is dat zelfs niet eens wenselijk. Dan kan het in het belang van de kinderen zijn om ze met een onafhankelijke derde te laten praten en/of begeleiden.

Een zeer belangrijk onderdeel in het bewaken van uw relatie als ouders zijnde, is de communicatie. Het is o zo makkelijk om te zeggen wat een ander in uw optiek niet goed doet, maar het is o zo moeilijk om dat op een dusdanige manier te doen dat de ander in staat is om daar naar te luisteren en vervolgens met u over te praten. Soms kan het helpen om te werken aan de communicatie met een communicatiecoach.