Kosten

Advocatenkantoor Flantua heeft niet alleen haar deuren openstaan voor vermogende cliënten, maar ook voor de onvermogende cliënten (gefinancierde rechtsbijstand).

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. Voor de specifieke voorwaarden verwijst advocatenkantoor Flantua u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org. Indien de toevoegingsaanvraag wordt afgegeven, bent u de advocaat geen uurtarief verschuldigd. Wel bent u de advocaat dan een eigen bijdrage verschuldigd die door de Raad aan de hand van uw financiële situatie wordt vastgesteld. Als er een procedure bij de rechtbank plaatsvindt, dan bent u daar, in de meeste gevallen, griffierecht voor verschuldigd. Indien een toevoeging is verstrekt, zal het griffierecht door de rechtbank gematigd worden. In procedures bij gerechtshoven vind geen matiging plaatst. Een ander voordeel is dat deurwaarderskosten, op de administratiekosten na, bij het verkregen hebben van een toevoeging voor rekening van de Staat komen. De kosten verbonden aan het opvragen van bijvoorbeeld uittreksels blijven geheel voor uw rekening, evenals een onverhoopte proceskostenveroordeling in het geval de rechter u daartoe als de in het ongelijk gestelde partij mocht veroordelen. Dus onder de te betalen eigen bijdrage valt niet het eventueel te betalen griffierecht en uittrekselskosten.

Uurtarief

Het uurtarief van Advocatenkantoor Flantua bedraagt € 215,- exclusief 21% BTW. Veel kantoren rekenen bovenop het uurtarief nog kantoorkosten van 5 tot 10%, maar die kosten bespaart u bij Advocatenkantoor Flantua. Om hopelijk te voorkomen met onbetaalde declaraties geconfronteerd te worden, wordt aan het begin van het dossier een voorschotnota verzonden. Deze zal bij het sluiten van het dossier verrekend worden met de einddeclaratie. In voorkomende gevallen is het ook mogelijk om in afwijking van het uurtarief een vaste prijsafspraak te maken.

Extra kosten (verschotten)

Naast het uurtarief dient u rekening te houden met extra kosten, verschotten genaamd. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals uittrekselkosten, griffierecht en deurwaarderskosten. Deze kosten zullen separaat bij u in rekening worden gebracht en de hoogte daarvan is afhankelijk van de soort procedure, maar verschillen ook per gemeente waar de uittreksels dienen te worden opgevraagd.

Eerste gesprek / Advies gesprek

Het is mogelijk een vrijblijvend gesprek te hebben met mr Sasja Flantua. Dit gesprek zal ongeveer een half uur duren, tegen een vast tarief van € 75,- exclusief BTW.

Contact

 

T 0320 214001
F 0320 223439

sasja@advocatenkantoorflantua.nl

Vijfherenlanden 110
8245 BC Lelystad

Informatie

 

Algemene voorwaarden
Privacystatement
Disclaimer

KvK 32137814
NL62RABO0149532490

Advocatenkantoor Flantua maakt geen gebruik van een Derdenrekening en heeft dus ook geen Stichting Beheer Derdengelden

© 2019 Advocatenkantoor Flantua | Manetti IT