Alimentatie Indexering

Ook voor 2019 is door het Ministerie van Justitie het wettelijke indexeringspercentage vastgesteld en wel op 2,0%.
Met ingang van 1 januari 2019 dient de door u te betalen en/of te ontvangen alimentatie dus te worden vermeerderd met 2,0%.

Als voorbeeld: u betaalt/ontvangt €100,- per maand dan zal dit verhoogd dienen te worden met 2,0% (€100,- + 2,0%), dat wordt dan €102,00.

Indien u alimentatie dient te betalen, adviseer ik u de door u te betalen alimentatie uit eigen beweging te vermeerderen met de wettelijke indexering. Anders bestaat de kans, dat de ontvangende partij de deurwaarder inschakelt om over te gaan tot incassering van de indexering. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor uw rekening.

Indien u alimentatie ontvangt, adviseer ik uw ex-partner/echtgeno(o)t(e) schriftelijk in een kort bericht te attenderen op de bekendmaking van het vastgestelde percentage.

Als voorbeeld voor dit bericht kunt u schrijven:

“Geachte ……/ Beste……..,

Het wettelijke indexeringspercentage is voor 2019 vastgesteld op 2,0%. Ik verzoek u/je vriendelijk de door u/je te betalen alimentatie hiermee te vermeerderen. Volgens mij komt het door u/jou te betalen bedrag met ingang van 1 januari a.s. op € …..,-“.

Als uw ex-partner in gebreke blijft de wettelijke indexering door te voeren, adviseer ik u, voor zover niet gedaan, eerst een brief naar hem/haar te zenden en vervolgens in contact te treden met uw advocaat.

Let op: de wettelijke indexering kan met terugwerkende kracht (met maximum van vijf jaar) geïncasseerd worden!!!

 Indexering voorgaande jaren
2018 1,5%
2017 2,1%
2016 1,3%
2015 0,8%
2014 0,9%
2013 1,7%
2012 1,3%
2011 0,9%
2010 2,3%
2009 3,9%
2008 2,2%
2007 1,8%
2006 0,9%
2005 1,1%

Contact

 

T 0320 214001
F 0320 223439

sasja@advocatenkantoorflantua.nl

Vijfherenlanden 110
8245 BC Lelystad

Informatie

 

Algemene voorwaarden
Privacystatement
Disclaimer

KvK 32137814
NL62RABO0149532490

© 2019 Advocatenkantoor Flantua