Privacy & Cookies

Toepassingsgebruik
Deze privacy statement is van toepassing op de website van Advocatenkantoor Flantua en de dienstverlening van Advocatenkantoor Flantua.

Algemeen
Advocatenkantoor Flantua respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp). Advocatenkantoor Flantua geldt in de zin van de Wbp als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt verstaan uw NAW-gegevens, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht die u aan Advocatenkantoor Flantua heeft verstrekt.

Bewaartermijn
Advocatenkantoor Flantua bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de door u aan advocatenkantoor Flantua verstrekte opdracht, waarbij uw dossier 5 jaar na afsluiting en archivering van uw dossier vertrouwelijk wordt vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Advocatenkantoor Flantua hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens en beveiliging van uw persoonsgegevens staat dan ook hoog in het vaandel van Advocatenkantoor Flantua. Daarom zijn er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen diefstal, verlies en onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Advocatenkantoor Flantua behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande melding daarvan. Wijzigingen zullen op de website van Advocatenkantoor Flantua worden geplaatst. Indien de bezoeker van de website van Advocatenkantoor Flantua gebruik blijft maken, dan is het gewijzigde privacy statement van toepassing. Advocatenkantoor Flantua beveelt u aan het privacy statement met regelmaat te raadplegen zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de eventueel aangebrachte wijzigingen in het privacy statement.

Recht op inzage en correctie
Indien u een relatie bent van Advocatenkantoor Flantua, kunt u een schriftelijk verzoek indienen uw persoonsgegeven te kunnen inzien. Indien u onjuistheden in uw persoonsgegevens aantreft, kunt u verzoeken deze te wijzigen en/of te verwijderen. Dit dient u te doen door een e-mailbericht te zenden aan sasja@advocatenkantoorflantua.nl. Binnen drie weken na ontvangst van uw verzoek zal Advocatenkantoor Flantua u onderbouwd berichten of aan uw verzoek gehoor zal worden gegeven.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvind op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Advocatenkantoor Flantua, dan staat het u vrij om bezwaar aan te tekenen. U dient dit te doen door een e-mailbericht te zenden aan sasja@advocatenkantoorflantua.nl. Binnen drie weken na ontvangst van uw verzoek zal Advocatenkantoor Flantua u onderbouwd berichten of aan uw verzoek gehoor zal worden gegeven.

Recht op intrekken gegeven toestemming
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heeft u altijd het recht deze verstrekte toestemming in te trekken. Maar de voor uw intrekking van uw toestemming verwerkte persoonsgegevens blijven rechtmatig verwerkt.

COOKIES

Google Analytics
De website van Advocatenkantoor Flantua maakt gebruik van Google Analyticus om meer inzage te verkrijgen over het bezoekersgedrag van de gebruikers. Google maakt hiervoor gebruik van cookies, dit zijn kleine digitale tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers van de website gebruik maken. Deze informatie, waaronder uw IP-adres, worden op een server in het buitenland opgeslagen.
Door het gebruik van cookies wil Advocatenkantoor Flantua het aantal bezoekers, de paginaweergaves en de gemiddelde bezoekerstijd meten. Het doel hiervan is om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen en de verkeersbronnen. De bezoekersinformatie staat opgenomen in rapporten die Google ter beschikking stelt aan Advocatenkantoor Flantua om haar website te optimaliseren.

Tracking cookies
Om het surfgedrag van de wensitebezoekers van Advocatenkantoor Flantua te kunnen volgen wordt gebruik gemaakt van tracking cookies.

Technische cookies
Om de website van Advocatenkantoor Flantua zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren wordt gebruik gemaakt van technische cookies.

Analytische cookies
Om de website van Advocatenkantoor Flantua zo adequaat mogelijk te kunnen houden wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Deze cookies geven Advocatenkantoor Flantua informatie over hoe bezoekers haar website gebruiken.

Wijziging cookie statement
Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Advocatenkantoor Flantua behoudt zich het recht voor het cookie statement te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande melding daarvan. Wijzigingen zullen op de website van Advocatenkantoor Flantua worden geplaatst. Indien de bezoeker van de website van Advocatenkantoor Flantua gebruik blijft maken, dan is het gewijzigde cookies statement van toepassing. Advocatenkantoor Flantua beveelt u aan het cookie statement met regelmaat te raadplegen zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de eventueel aangebrachte wijzigingen in het cookie statement.

Privacy en cookie statement Advocatenkantoor Flantua (Versie 2)